Tác dụng của phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là một trong những biện pháp giúp cho người bệnh sớm quay trở về với cuộc sống bình thường nhất. Tuy nhiên, thế nào là phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng thì không phải ai cũng biết.
Phục hồi chức năng là quá trình bao gồm sử dụng các biện pháp y học, kinh tế, xã hội, kỹ thuật và giáo dục làm giảm các tác động của việc làm giảm các chức năng và tàn tận của người bệnh giúp cho người bệnh sớm quay trở về với cuộc sống bình thường

Vậy phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là gì?

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là một trong những biện pháp chiến lược trong sự phát triển của cộng đồng về phục hồi chức năng, bình đẳng về cơ hội và quay trở lại với cuộc sống hàng ngày của xã hội.

phục hồi chức năng dựa vào công đồng

Tham khảo: Phương pháp luyện cho người bị thóai hóa cổ tại nhà

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng triển khai với sự phối hợp giữa người bệnh, gia đình và cộng đồng bằng những dịch vụ y tế, giáo dục, hướng nghiệp và xã hội thích hợp.

Tác dụng của phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

phục hồi chức năng dựa vào công đồng

Xem thêm:  Giường kéo giãn cột sống bằng điện

– Lôi kéo sự tham gia của người tàn tật, gia đình vào PHCN

– Làm thay đổi nhận thức của xã hội để xã hội chấp nhận người tàn tật là thành viên bình đẳng

– Lôi kéo sự hợp tác đa ngành, sự giúp đỡ của tuyến trên, các cơ quan đoàn thể xã hội

– Sử dụng kỹ thuật thích nghi biến kiến thức và kỹ năng PHCN áp dụng tại cộng đồng.

– Trách nhiệm của cộng đồng là biến PHCN thành một nhiệm vụ, một bộ phận của quá trình phát triển xã hội.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.