Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là gì?

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là gì? Và để làm thế nào để chương trình phục hồi chức năng đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Để đảm bảo cho sự thành công của một chương trình phục hôì chức năng thành công cho cộng đồng bạn cần phải có các điều kiện cơ bản sau:

  1. Phải có sự hỗ trợ của ban lãnh đạo địa phương

Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình phục hồi chức năng vì chỉ khi ban lãnh đaọ thấy được tầm quan trọng của quá trình điều trị này thì sẽ thúc đẩy và vận động nhân dân tham gia chương trình.

phục hồi chức năng dựa vào công đồng

Xem thêm: tác dụng của phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

  1. Nhân lực

Nhân lực là một trong những yếu tố quyết định đến quá trình thực hiện phương pháp này. Trước tiên đó chính là nguồn nhân viên y tế địa phương được huấn luyện và đào tạo các kỹ năng chuyên môn. Chính các nhân viên này là nguồn hạt nhân của cho chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Những nhân viên y tế này sẽ huấn luyện lại các cán bộ y tế cộng đồng, người nhà, bệnh nhân thúc đẩy quá trình phục hồi chức năng cho ngươì bệnh

phục hồi chức năng dựa vào công đồng

Tham khảo: mua giường kéo dãn bằng điện

  1. Điều kiện vật chất

Cơ sở vật chất là điều không thể thiếu trong quá trình phục hồi chức năng cho người bệnh. Ngoài các dụng cụ phục hồi chức năng ra thì tài liệu tập huấn cho người tàn tật tại cộng đồng là không thể thiếu

phục hồi chức năng dựa vào công đồng

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.